Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter †

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc †

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Beke József Beke József

 

BEKE JÓZSEF

nyugalmazott magyar szakos tanár, nyelvtudós
 

 Beke József
 
Nagykőrösn született 1934. június 6-án. 1952-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán, ahol 1956-ban szerzett tanári oklevelet. Tanára volt többek között Mészöly Gedeon nyelvészprofesszor is. Első munkahelye 1956-tól 1964-ig a kunszentmártoni József Attila Gimnázium volt. 1964-ben költözött feleségével Kecskemétre és a Bányai Júlia Gimnáziumban lett a magyar nyelv és irodalom tanára. 1995-ig, 31 évet tanított ebben a gimnáziumban, 22 évet igazgatóhelyettesként 1966-tól 1988-ig.
1973-tól 1991-ig a Katona József Társaság jegyzője volt. A társaság ezen időszakának tevékenységét, történetét fel is dolgozta.
Jelentősek Katona József Bánk bán című drámájának, Zrínyi Miklós műveinek nyelvezetével és Radnóti költői nyelvével kapcsolatos kutatásai.
Nevéhez köthető a Bánk bán-szótár, melyet Orosz László 1983-as kritikai kiadásának szövege alapján készített el. A kötet 1991-ben, Katona József születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg a Katona József Társaság kiadásában. A kötetért a következő évben megkapta a Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól a Toldy Ferenc-díjat.
Következő nagy vállalkozása a Zrínyi-szótár elkészítése volt. A munkára Kovács Sándor Iván professzor kérte fel. A kötet több mint tíz évig készült, végül 2004-ben jelent meg a Zrínyi-könyvtár 5. köteteként az Argumentum Kiadónál.
2009-ben jelent meg Radnóti Miklós írói szókészletét feldolgozó, 5153 címszót tartalmazó szótára.
Arany János születésének 200. évfordulójára készült el
a legnagyobb szókincsű magyar költő nyelvének szókészletét tartalmazó újabb szótára, az Arany-szótár, amely mintegy 3000 oldalon keresztül ismerteti meg az olvasót a Toldi, az elbeszélő költemények, a jól ismert Arany-balladák, a versek nyelvével 24 423 szócikk segítségével.

 

Elismerései:
 
Toldy Ferenc-díj (1992)
Kecskemét Városért Oktatási Díj (1994) 
Pilinszky János-díj (2001)
Kecskemét Év embere díj (2004) 
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (2015)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2017)
Arany-szótár Magyar Örökség díja (2017)
Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2018)
 
   
Kötetei a Katona József Könyvtárban:
 
Bánk bán szótár : Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete (1991)
 
"Szépen öszveszedett szók" : tanulmányok az irodalmi nyelv köréből (2004)
 
Zrínyi-szótár : Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete (2004)
 
Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete (2009)
 
Arany-szótár : Arany János költői nyelvének szókészlete (2017)
 
Bánk bán szótár : Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete (2019)

Cikkei, tanulmányai:
 
Zrínyi szavainak magyarázatához:"tűzzel-vassal"; "a diófa ártalma"; "áspis"
 
Zrínyi állatai
 
Nagykőrös hatása Arany János nyelvére
 
A "Bánk Bán" nyelvéről : Archaizál-e Katona? 
 
Emlékeim Mészöly Gedeonról
 
Irodalmi "kétszersültek" : Irodalmunk nevezetes átdolgozott művei 
 
Édös anyanyelvünk : (Gondolatok a Kecskemét környéki ö-ző nyelvjárásról) 
 
A szenvedő szóalakok használata a Bánk bán és a kor irodalmának nyelvében 
 
A költő üzen : Jelek a sorok között Radnóti Miklós verseiben 
 
Ismétlődő elemek Radnóti költői nyelvében 
 
Radnóti Miklós: arany 
 
 
"Sandaló" Arany-szövegek 
 
Bonyodalmak az Arany-versszövegek és magyarázatok körül / Beke József
In: Forrás. - 46. évf. 10. sz. ( 2014. okt. ), p. 75-89. Teljes szöveg>>
 
Tiszteletkörök a Bánk bán körül / Beke József
In: Forrás. - 48. évf. 11. sz. (2016. nov.), p. 53-78. Teljes szöveg>>
 
Arany-szótár / Balázs Géza
Laudáció Beke József Magyar Örökség kitüntető címének átadásakor / Suba Lajos
 
"Fénylik mint nap, sajog mint arany" / Beke József
In: Forrás. - 51. évf. 1. sz. ( 2019. jan.), p. 76-80. Teljes szöveg>>
 

"Csak jó szerencsét adjon hát az Isten..." : Zrínyi Miklós szóláskincse / Beke József
In: Napút. - 22. évf. 4. sz. (2020. máj.), p. 60-63. Teljes szöveg>>


További cikkek az OLIB katalógusban >> 

 
 
Ajánló munkáiról megjelent tanulmányokból:
 
 
Lektori jelentés Beke József "Zrínyi-szótár"-áról / Horváth Katalin
In: Irodalomismeret. - 13. évf. 3. sz. (2004), p.99-103.
 
Zrínyi-szótár/ Büky László
 
Beke József Zrínyi-szótára
In: Irodalomismeret. - 16. évf. 3. sz. (2005. nov.), p. 106-108.
 
Radnóti 5153 szava : Beke József (szerk.) : Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete / Ferenc Győző
 
Beke József szerk., Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete / Büky László
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
 
 
"Az életet már megjártam..." : Beszélgetés Beke Józseffel / Kada Erika
 
Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk... : Beke József / Varga Géza. - Fotó
In: Kecskeméti lapok. - 112. évf. 9. sz. ( 2016. máj. 5. ), p. 19. Teljes szöveg>>
 
Az írói szótárakkal írta be nevét a magyar örökségek közé : Beke József nyugalmazott irodalomtanár ma is fáradhatatlanul dolgozik / Sebestyén Hajnalka. - Fotó
In: Petőfi népe. - 73. évf. 94. sz. (2018. ápr. 24. kedd), p. 6.
 
Nemzeti minimum : Kötelező olvasmányok - Iskola Bánkkal vagy Bánk nélkül / Blankó Miklós; Fotó: MTI - Soós Lajos. - Fotó
In: Magyar nemzet. - 82. évf. 254. sz. = (284.) (2019. dec. 7.), Lugas mell., p. 13. Teljes szöveg>>