Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter †

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc †

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Iványosi Szabó András Iványosi Szabó András

 

Dr. IVÁNYOSI SZABÓ ANDRÁS

Geológus, Kecskemét egykori alpolgármestere

 

Iványosi-Szabó András

A fotó forrása>>

Tősgyökeres kecskeméti családból származik. Szülei 1944 októberében kényszerültek elhagyni Kecskemétet, mivel elrendelték a város kiürítését.  Ideiglenesen Németországba mentek, így Iványosi Szabó András a bajorországi Eichendorfban látta meg a napvilágot 1945. június 30-án.  A család 1946-ban tért vissza Kecskemétre.

Iskoláit a Béke téri általános iskolában, majd a Katona József Gimnáziumban végezte. 1968-ban szerzett geológusi és földrajztanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Először Budapesten, az Állami Földtani Intézetben dolgozott. 1971-ben került ismét Kecskemétre, amikor a Zöldségtermesztési Kutatóintézet munkatársa lett. Ezt követően 31 éven át, 1975-től 2006-ig a Kiskunsági Nemzeti Parkban dolgozott, melynek 1991 és 1997 között igazgatója, majd igazgatóhelyettese volt. 1984-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett. Kutatási területei: a Kolon-tó üledék és környezet-földtani vizsgálata, a talajvízjárási szélsőségek természetvédelmi hatása.

1990 októberétől önkormányzati képviselő lett. 1990. október 29-től a Kommunális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és a Városrendezési és Építészeti Bizottság tagja volt. Bizottsági elnöki tisztéről december 31-i hatállyal lemondott, de továbbra is tagja maradt a bizottságnak. 1993 áprilisától az egyházi ingatlanok visszaigénylésére létrehozott ad-hoc bizottság tagja volt. 1995 márciusától a Városrendezési, Környezetvédelmi és Kommunális Bizottság külső tagjaként tevékenykedett, majd 1998. november 4-től ismét külső tagként vett részt ugyanennek a testületnek a munkájában. 2006. október 11-től 2010. október 3-ig Kecskemét Megyei Jogú Város főfoglalkozású alpolgármestere volt. Ezután a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság munkájában, mint külső tag, valamint a Bácsvíz ZRT igazgatóságában, mint tag vett részt. Biológia-földrajz szakos tanár feleségével két gyermeket neveltek, akiktől több unokájuk született. 


Fontosabb tudományos tagságai, funkciói:

SZAB Földtudományi Szakbizottsága (tag)
TIT
Természettudományi Választmánya (tag)
Magyarhoni Földtani Társulat

Magyar Földrajzi Társaság


Elismerései:

Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűje (1994)
"Pro Regione - Alföldért"-díj (1998)
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj (1998)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1999)
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2004)
Kada Elek-díj (2011)
Pro Natura Díj (2012) Kötetei, tanulmányai a Katona József Könyvtárban:

Kiskunsági Nemzeti Park  / Szabó Tibor; Buzetzky Győző; Bankovics Attila; Iványosi Szabó András; Tölgyesi István; Tóth Károly[Közread. a] Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Országos Természetvédelmi Hivatal. - jav. utánny. - Budapest : OTH, [1976]

Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban : 1975-1984 / [Bankovics Attila, Iványosi Szabó András et al.]. - [Budapest] : Hungexpo, 1985

Az Alföld természeti szépségei / Aradi Csaba, Iványosi Szabó András
In: A mi Alföldünk / szerk. Rakonczai János, Szabó Ferenc . - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1996. - p. 17-36.
 
A honfoglalás előtt / Iványosi Szabó András, Somogyvári Ágnes, V. Székely György
In: Bronztű, sisak . . . / szerk. Füzi László . - Kecskemét : Forrás Könyv-és Lapkiadó, 2002. - p. 7-24.
 
Századok sodrában / Iványosi Szabó András, V. Székely György
In: Bronztű, sisak . . . / szerk. Füzi László . - Kecskemét : Forrás Könyv-és Lapkiadó, 2002. - p. 24-31.
 
Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László; Iványosi Szabó András; Iványosi-Szabó Tibor; Lovas Dániel. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008. - (Magyar múzsa könyvek)
 
Kecskemét tanyavilága / Iványosi-Szabó András
In: A magyar tanyás vidékek / szerk. Glatz Ferenc, Csatári Bálint és T. Gémes Tünde . - Budapest : MTA Törttud. Int., 2010. - p. 117-122.
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Bács-Kiskun megyei tudományos kutatók, szakemberek név és címtára, 1992.
 
 
Városházi ki kicsoda .- Kecskeméti Lapok Kft., 1999. - p. 26.
 
Átadták az idei megyei díjakat. 
In: Petőfi népe .- 54. évf. 191. sz. (1999. aug. 17.), p. 3. Teljes szöveg>>
 
Kitüntetések természetvédelemért.
In: Magyar mezőgazdaság. - (2004. márc. 24.), p. 31. 
 
A táj és az ember : [Int.] / Iványosi Szabó András
 
Új igazgató a KNP élén. 
In: Kecskeméti lapok. - 101. évf. 3. sz. (2005. febr. 3.), p. 10.
 
Alpolgármester két keréken.
In: Kecskeméti lapok. - 102. évf. 38. sz. (2006. okt. 26.), p.4.
 
Iványosi Szabó András hatvanon túl sem tétlenkedik. 
In: Kecskeméti lapok. - 104. évf. 24. sz. (2008. jún. 18.), p. 1, 4-5.

Lehetne több természetvédő, de a gyerekek már tanulják : Rangos díjat kapott a Kiskunsági Nemzeti Park korábbi igazgatója, Iványosi-Szabó András.
In:  Petőfi népe. - 67. évf.  94. sz. ( 2012. ápr. 21. szombat ), p. 3.
 
Vallomások: 70 éves dr. Iványosi Szabó András geológus [elektronikus dok.] / Varga Géza
 
Mi van vele? - Iványosi Szabó András [elektronikus dok.].
In: Hiros.hu. – (2020. 06. 30). Teljes szöveg>>