Címek részletes adatai
Súgó

Cím FülöpjakabHelyismereti adatok
Tárgyszavak Fülöpjakab;
Kivonat Bács-Kiskun Megye.
Község. Irányítószáma: 6116
Területe: 2316 hektár.
2005. végén a lakónépesség száma 1138 fő, a lakások száma
479

A község régóta lakott helynek számít. A mai Fülöpjakabot
is magába foglaló térség első ismert tulajdonosa, a hagyomány
szerint, egy Buthemer Jakab nevű kun vitéz volt. Emlékét
Fülöpjakab és a szomszédos Jakabszállás település neve
jelzi. A török uralom éveiben a terület elnéptelenedett,
a mai falut és környékét Kecskemét város bérelte és
használta legelőként. Az egykori Jakabszállás, a redemptio
révén, három város tulajdonába került. Szabadszállás puszta
része lett Szabadszállási-Jakabszállás, Majsa városé
Majsa-Jakabszállás, Fülöpszállásé pedig Fülöpszállás-
Jakabszállás. A köznyelvben hamar meghonosodott a
Szabadjakab, Majsajakab és a Fülöpjakab elnevezés.
A háromból csak Fülöpjakab őrizte meg a régi nevét.
1952-ben Fülöpjakabot "tartós szerepkör nélküli"
településrésszé nyilvánították, és a Majsajakabból létrehozott
Kunszállás közigazgatása alá vonták. 1989-ben nyerte el
a település az önállóságát és megindult a fejlődés.

Adatforrás : Magyarország helységnévkönyve .- Ceba, 1995.
Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve 2002.
Petőfi Népe Almanach 2003.
Bács-Kiskun megye statisztikai évkönyve 2005.
Kapcsolódó címek Lásd még (cím): Fülöpjakab: Millenniumi emlékkönyv

© OCLC (UK) Ltd