Címek részletes adatai
Súgó

Cím Bács-Kiskun megyei települések történetébőlKalauz
Tárgyszavak Bács-Kiskun megye; Történet; Település;
Kapcsolódó címek Lásd: Hetényegyháza története: 1952-2002
Lásd: Vaskút története
Lásd: Baja földrajza
Lásd: Kiskunhalas története - Kiskunhalas almanach: városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról
Lásd: Kunszállás története
Lásd: Kalocsa anno...: Kalocsai fotográfiák
Lásd: Tiszaalpár
Lásd: 1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára
Lásd: Kiskunhalas története
Lásd: Felső-Kiskunság, Dunamellék: Helyismereti olvasókönyv
Lásd: Kalocsa történetéből
Lásd: Az Alföld társadalma
Lásd: Magyar kastélylexikon
Lásd: Kecskemét városának és történetének rövid ismertetése: Kecskemét történetírói, őstörténete, háborús és elemi csapási, templomai, iskolái, középületei és szobrai, területe, föld-és szőlőművelése, gyümölcstermelése, kiránduló helyei, lakossága, ipara és kereskedelme, elhalt kiváló fiai és temetői
Lásd: Szabados Kecskemét Alsó Magyar Ország első mező várossa történetei
Lásd: Észak-Bácska: monográfia
Lásd: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között: a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák - magyar lakosságcsere összefüggései
Lásd: A csávolyi bunyevác horvátok: A gyökerektől napjainkig
Lásd: A hajósi kitelepítések történeti-szociográfiai vázlata
Lásd: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete
Lásd: Szabadszállás múltjából
Lásd: Fülöpháza krónikája
Lásd: Lakiteleki olvasókönyv és millenniumi krónika
Lásd: Kiskőrös természeti-ökológiai adottságai
Lásd: A jászok és kúnok története
Lásd: Migráció és település a Duna-Tisza közén
Lásd: Népi építészet a Duna-Tisza közén
Lásd: Bács és Bodrogh törvényesen egyesült vármegyék
Lásd: Bácska lakossága a legrégibb időktől a XIX. század végéig
Lásd: A mi falunk Csátalja: A kezdetektől 1947-ig
Lásd: Tiszaalpár a honfoglalás emlékhelye
Lásd: Mit üzen az öreg kőtemplom?: A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel
Lásd: Soltszentimre története: Régen volt, hogy is volt?
Lásd: Avar vezér sírja Petőfiszállás határában
Lásd: A II. világháborús áldozatok Kecskeméten és a környező településeken
Lásd: A Kecskeméti Református Kollégium története 1945-től az 1948-as államosításig
Lásd: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára XIV. Személyek fondfőcsoport repertóriuma
Lásd: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái: Igazságszolgáltatási iratok
Lásd: Redemptusok: Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció első évszázadában
Lásd: Kecskeméti személyek, kecskeméti történetek és egyéb krónikák
Lásd: Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása
Lásd: Történelem a föld alatt
Lásd: A bajai ferencesek háztörténete
Lásd: Az 1848-49-es szabadságharc és Szabadszállás
Lásd: Péter család: a Nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason
Lásd: A Kiskunságtól Bácsalmásig: a Kiskunság természeti értékei
Lásd: Két víz között: A Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi konferencia...előadásai
Lásd: Szalkszentmárton község népoktatásának története: kezdetektől - napjainkig 1998-ig
Lásd: Szabadalmas Kecskemét városának történetirati ismertetése: Azaz régibb kori és jelen állapotának lehető hív előadása
Lásd: A Fölső-Kiskunság a XVI-XVII. sz.-ban
Lásd: Elődeink a Duna-Tisza közén: A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében
Lásd: Nemzeti park a Kiskunságban
Lásd: Kecskemét város temetői
Lásd: Zsidók a Duna-Tisza közén: Társadalomtörténeti esettanulmányok, XVIII-XIX. század
Lásd: Kecskemét vasútjai, 1845-1919
Lásd: Bács-Kiskun megye kézikönyve
Lásd: Pusztaszer története
Lásd: Bátya népzenéje
Lásd: Keceli szólások
Lásd: Izsák mondái és legendái
Lásd: Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája
Lásd: Bács-Kiskun megye múltjából - 6.: Helytörténeti források és szemelvények a XVIII-XIX. századból - Pest-Pilis-Solt vármegye
Lásd: Tanulmányok Jászszentlászló történetéből és néprajzából
Lásd: Ujkécske nagyközség múltja és jelene
Lásd: Népkutató füzetek: a Szakszervezetek Bács-Kiskunmegyei Tanácsa tudományos és kulturális kiadványai - 1962. 3-4. szám
Lásd: Solt nagyközség monográfiája
Lásd: Kiskunmajsa története
Lásd: Kiskun-Halas város története oklevéltárral
Lásd: Kiskun-Halas város története oklevéltárral - Kiskun-Halas város egyházának, iskoláinak és közművelődésének története
Lásd: Kecskeméti évszázadok: fejezetek a város múltjából
Lásd: Kecskemét 1848/49-ben
Lásd: Nagykőrös város monográfiája: "Hej, Nagykőrös híres város..." - Nagykőrös története és néprajza a XIX. század közepéig
Lásd: Kecskemét multja és jelene: A honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából és emlékére
Lásd: Az alföldi borvidék vázlatos története
Lásd: A bajaszentistváni iskola története a kezdettől 1963-ig
Lásd: Csengőd község településtörténete
Lásd: A kalocsai érseki egyház története
Lásd: A kalocsai szállások településnéprajza
Lásd: Kiskőrös történetének irodalma: Válogatott bibliográfia
Lásd: Tiszakécske története 1849-ig
Lásd: Ezer év Pest vármegye földjén: Történeti képeskönyv Pest vármegye népe számára
Lásd: A Jászkun Kerület igazgatása, 1745-1876
Lásd: A Kiskunság népi állattartása
Lásd: Cigányok a Kiskunságon
Lásd: Kiskunság
Lásd: A kiskunsági pásztorkodás
Lásd: Kiskunsági krónika: A Fölső-Kiskunság vázlatos története 1745-ig
Lásd: Újtelek története
Lásd: A felvidéki magyarok Bácsalmásra telepítésének igaz története, 1947-1997
Lásd: Időjárási események Kecskeméten a XVII-XIX. században: forrásgyűjtemény
Lásd: A Kecskemét környéki népdalkincs kistükre
Lásd: A három város
Lásd: A kecskeméti ortodox zsidók és zsinagógájuk története
Lásd: Polgárok Kiskunfélegyházán, 1890-1913
Lásd: Kecskemét anno...: Képek a régi Kecskemétről
Lásd: Katymár és környékének középkori oklevelei a Zichy okmánytárban
Lásd: A Duna-Tisza köze mezőgazdasági földrajza
Lásd: Bács-Kiskun megye gazdasági földrajza
Lásd: Fejezetek Pest megye történetéből: Tanulmányok
Lásd: Kecskemét címerei és zászlói
Lásd: Dunaapáti 1944-1958: Dokumentumszociográfia
Lásd: Kecskemét
Lásd: Bátya néphite
Lásd: Bátyai családnevek a feudalizmus korában
Lásd: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt
Lásd: Nemes családok Pestvármegyében
Lásd: Kalocsa környékének személynevei 1560-ban
Lásd: Kecel személynevei
Lásd: Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt
Lásd: Cegléd 1730.-ig
Lásd: Kecskeméti szabályrendeletek
Lásd: Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban
Lásd: Pest-Pilis-Solt vármegye kialakulása és működése 1659-ig
Lásd: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye emlékei
Lásd: Kalocsa és Kecel-Kiskőrös környékének geomorfológiai kérdései
Lásd: Okos, mint a kecskeméti szélmalom: 1000 kecskeméti és Kecskemét környéki szólás
Lásd: Izsáki emléklapok
Lásd: Kecel múltja és jelene
Lásd: Zsidók Bács-Kiskun megyében
Lásd: Harta: [...és hartaiak mondják kétezer küszöbén]
Lásd: Aranyszántás Balotán: Gazdag honfoglalás kori női sírok Kiskunhalas környékén
Lásd: Kiskunhalas
Lásd: Kunszentmiklós a két világháború között: 1920-1940
Lásd: Történeti emlékek a magyar nép községi és magán életéből - Kis-Kun-Halas város története
Lásd: Madaras története: Az őskortól az újratelepítés befejezéséig 1810
Lásd: Adatok Kiskunhalas történetéhez
Lásd: Adatok Kiskun-Halas Város történetéhez
Lásd: Solt város monográfiája
Lásd: Nagybaracska földrajza és története 1848-ig
Lásd: Városunk "fényességei": kunszentmiklósi irodalmi olvasókönyv
Lásd: Kiskunmajsa története
Lásd: Kiskunfélegyháza helyismereti könyve
Lásd: Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez
Lásd: Kiskun-Halas város története oklevéltárral
Lásd: Kiskun-Halas város története oklevéltárral - Kiskun-Halas Város gazdaságtörténete
Lásd: Kis-Kun-Félegyháza város monographiája
Lásd: Kiskőrös helytörténeti monográfiája
Lásd: Kunszentmiklós város történelmi adatai: letelepedési kora, anyagi és szellemi fejlődése
Lásd: Kecskemét irodalmi öröksége
Lásd: Kecskeméti életrajzi lexikon
Lásd: Könyvek, könyvrészletek Kecskemétről: Válogatott bibliográfia
Lásd: Kiskunhalas építészeti emlékei: 1770-1945
Lásd: Dunavecse
Lásd: Tass község története
Lásd: Szank község története
Lásd: Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVIII-XIX. században
Lásd: Orgovány: 100 éves település
Lásd: Adalékok Harta történetéhez
Lásd: Izsák a török hódoltság idejében
Lásd: Szent Ivántól Felsőszentivánig: múlt és jelen egy bácskai faluban
Lásd: Újabb adalékok Császártöltés történetéhez
Lásd: Bugac történelme: Fejezetek Monostor és Bugac puszták történelméből
Lásd: Apostag
Lásd: Dunavecse története
Lásd: Baja földrajza
Lásd: Kecskemét th. város Helvécia pusztájának állapotrajza
Lásd: Dunaegyháza község története
Lásd: Kecskemét város építéstörténete
Lásd: Kecskemét város története oklevéltárral
Lásd: A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején
Lásd: Kecskemét gazdasági fejlődése, 1700-1850
Lásd: Nagykőrös
Lásd: Cegléd
Lásd: Kecskemét város gazdasági fejlődésének története
Lásd: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye
Lásd: Bács-Bodrog vármegye
Lásd: Hajósország
Lásd: Csólyospálos: Tanulmányok Csólyospálos történetéről és népéletéről
Lásd: Bácsalmás: fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből
Lásd: Baja története: a kezdetektől 1944-ig
Lásd: Harta néprajza
Lásd: Az 1000 éves Bácsbokod története
Lásd: Szentkirály évszázadai
Lásd: Nádudvar, Nemesnádudvar: egy észak-bácskai község történelme és településtörténete
Lásd: Kerekegyháza
Lásd: Szakmár: 1299-1999
Lásd: Soltvadkert, 1376-1976
Lásd: Kalocsa múltja és jelene: Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és középiskolában
Lásd: Kerekegyháza gazdaságföldrajza
Lásd: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából: Változások a mezőgazdálkodásban, állattartási módok, termelési technikák a paraszti árutermelés időszakában
Lásd: Jánoshalma története
Lásd: Jánoshalma néprajza
Lásd: Jánoshalma története
Lásd: Homokmégy: tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából
Lásd: Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához
Lásd: Petőfiszállás
Lásd: A Nagyalföld történeti földrajza
Lásd: A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei
Lásd: Ezeréves Kalocsa
Lásd: Kis-Kun-Halas város helyrajza, természetrajzi s orvosi tekintetben
Lásd: Bátya életrajza
Lásd: Ágasegyháza
Lásd: Adatok Solt község történetéhez
Lásd: Kunfehértó a régmúlt idők tükrében
Lásd: Halász Mátyás történeti leírása Jászszentlászlóról
Lásd: A három város építészete
Lásd: Jánoshalma negyedszázada: 1945-1970
Lásd: Kecel története és néprajza
Lásd: Adatok Szalkszentmárton történetéhez
Lásd: Jakabszállás: Egy Bács-Kiskun megyei falu tegnap és ma
Lásd: Kiskunfélegyháza multja és fejlődése
Lásd: Bácsalmás egy évtizede: 1939-1949
Lásd: Kalocsa vidéke és népe: 1963-1973
Lásd: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása
Lásd: Petőfiszállás - Szentkút története

© OCLC (UK) Ltd