A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást (BKSZ). Tervszerűen, évről évre egyre több települést sikerült bekapcsolni a rendszerbe. amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzájusson a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz.

Az ehhez szükséges könyvtárhelység biztosítása az önkormányzat feladata, amelynek bővítését, megújulását pályázati források bevonásával segítünk megvalósítani.

2018 januárjától 89 település könyvtárellátása valósul meg a Katona József Könyvtár szolgáltatásával.

Szolgáltatásaink:

A Katona József Könyvtár - saját erőforrásán túl - állami támogatásból biztosítja a kistelepülési lakosság könyvtárellátására. Ennek mértékéről minden évben a központi költségvetési törvény rendelkezik változó összegben. Különböző pályázatokat, kedvezményeket is igénybe veszünk.

Hírek, események a szolgáltatóhelyekről Hírek, események a szolgáltatóhelyekről

A korábbi évek hírei: BKSZ hírarchívum

2018.

 

2018. május

Anyáknapjára készültek Bátyán május 4-én

„ Van egy szó, van egy név ezen a világon,

Melegebb, színesebb mint száz édes álom.........”- figyelő, kíváncsi, várakozással teli gyermek tekintetek a tanárnéni arcán. Nagy Ferenc: Édesanyám c. versével indult az Anyák napi foglalkozás a könyvtárban. A szebbnél-szebb gondolatok, a mély érzelmeket motiváló erők hatására sok szép verset, dalt, egy-egy kedves kis történetet hallhattunk a gyermekektől. Az előkészített színes papírok, eszközök, - Tanár néni mit fogunk készíteni? - kérdésekkel jókedvű, szorgos munka vette kezdetét. Mindenki a saját kezét körülrajzolva, azt kivágva készítette el a fa törzsét, szabad kézzel kivágott szívekkel ékesítve a koronáját. A foglalkozást vezető pedagógus előre nyomtatott idézettel tette késszé a gyönyörűre sikeredett munkákat. A hangulatos foglalkozás befejező története: édesanya ha hozott nekem meg a testvéremnek valamit haza, leültünk és elosztottuk kétfelé. Mindig, mindenből egyforma kis kupac, egyenlő számú cukorka került az asztalra. Később, amikor nagyobbak lettünk döbbentünk rá: anyának soha nem készítettünk kis kupacokat, soha nem osztottuk három felé amit kaptunk. Megható, felszabadult beszélgetés zárta az élményekben gazdag, érzelmekkel telített délutánt.

Anyáknapi készülődés Bátyán

2018. április

Szalkszentmárton: Érzékenyítő nap

2018. április 21-én a szalkszentmártoni könyvtári szolgáltatóhelyünk könyvtárosának szervezésében - a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a Korszerűbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítványának támogatásával - a "Nem Adom Fel Alapítvány" gyerekek számára érzékenyítő programot tartott. Az alapítvány dolgozói több állomáshelyen mutatták be a fogyatékkal élők mindennapi életét segítő eszközöket, kiemelve a pozitív gondolkodás, hozzáállás fontosságát.

Nagy élmény volt a gyerekek számára betekinteni a fogyatékkal élők mindennapi életébe ezeken a bemutatókon keresztül (szájjal festés, kerekesszékes közlekedés, babzsákok, anyagok párosítása, tablet segítségével kommunikáció, filmvetítések, bottal történő közlekedés, rögbi kerekesszékkel). Láthatták, hogy a nehéz helyzetekre is mindig van megoldás, de az nem a megszokott módon történik, másfajta gondolkodásmódot igényel. A gyerekek jó hangulatban, vidáman szerezhettek tapasztalatokat ezekről a nem könnyű helyzetekről.

A szalkszentmártoni könyvtárunk Érzékenyítő programja

Cikk a programról itt érhető el.


2017.

 

2017. november

Őszi szakmai napok 2017

A könyvtárellátási szolgáltatást megrendelő könyvárak számára idén ősszel is szakmai napot szervezett a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár. A képzésnek azonban most nem a megyei könyvtár adott otthont – a résztvevők választatták ki, hogy a három felkínált helyszín, valamint időpont (Harta - 2017. november 14.; Bátmonostor - 2017. november 16.; Szentkirály - 2017. november 21.) közül melyik nekik a legmegfelelőbb.

Mindhárom nap tematikája a könyvtári szolgáltatás egyik igen fontos területe, a programszervezés köré épült. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők előadást hallhattak „Az én könyvtáram” elnevezésű projektről, valamint tapasztalatot cseréltek megyei könyvtár munkatársai által készített és a települési könyvtárosokhoz eljuttatott forgatókönyvekről. Délután a Goethe-Institut Budapest vándorkoffereinek bemutatására, a nap zárásaként pedig az vendéglátó település és könyvtár bemutatkozására került sor. A programszervezés témaköre mellett természetesen az aktuális kérdések megbeszélésére is nyílt alaklom, valamint a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Információs Pont munkatársa is tájékoztatást tartott a (Europe Direct) Hálózat működéséről.

Harta - előadás „Az én könyvtáram  Szentkirály - a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Információs Pont munkatársának előadása  

Az uszódi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely is csatlakozott a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központ által meghirdetett országos szellemi tízpróbához, a „Közelítő” című roma kulturális rejtvényvetélkedőhöz.
Kiss Péterné, az Uszódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének vezetésével – akinek ez úton is köszönjük az értékes szervezőmunkát – a minap sikeres rejtvényfejtő délutánt rendeztek a könyvtárban. A résztvevők nagy érdeklődéssel fogadták a feladatokat, és számtalan „próbát” teljesítettek nagy sikerrel."

Ugrás a honlapra


Mesemondó verseny az akasztói könyvtárban

A tanév vége előtt mesemondó versenyen vehettek részt az iskolások.

   


Életképek Madarasról

   

   


Májusi programok Katymáron

Anyák napja alkalmából baba-mama klub, a Katymáron is megnézhető Szalma Edit-kiállítás mellett meg mesés foglalkozás várta az érdeklődőket.

   


Papírszínház előadás Bácsszőlősön

   


Könyvtári játék Bugacpusztaházán

A község tavaszi ünnepségén a könyvtár is játékos programokkal várta a látogatókat.

   

 

Könyvtármozi Nyárlőrincen

   


Középpontban a nemzeti tehetség - Újsolt

A tehetségkutató-gondozó program az újsolt könyvtárban változatos módokon segített megtalálni, ki miben is lehet a legjobb.

     


Przemysl három ostroma

Az érdeklődők az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború alatt háromszor is ostrom alá vett erődjének történetéről hallgathattak egy előadást. Amíg a felnőttek a háborús eseményekkel ismerkedtek, addig a gyerekek is találtak magunknak programot.

     


Áprilisi programok a madarasi könyvtárban.

Újfent változatos programok várták az olvasókat. Többen összegyűltek közös versmondásra a magyar kultúra napja alkalmából. A kisebbeket a papírszínház meséi várták. Tavaszköszöntő játék, a hímzőszakkör összejövetele, illetve egy kiállítás Szalma Edit illusztrációiból is mozgalmasabbá tették az áprilist.

   

   


Könyvbújó Emilyvel - kutya a könyvtárban!

"A Könyvbújó foglalkozás Emilyvel január óta működik  szombatonként, heti rendszerességgel az Akasztói Könyvtár, Információs és Közösségi Helyen. Emily terápiás kutya, ő és a gazdája Judák Mihályné, Manyi néni a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány tagjai. Minden korosztály lelkesen jön, egész kicsiktől a felnőttekig.
Minden alkalommal egy kutyás verset vagy mesét ismertetünk meg a megjelentekkel, majd Emily bemutatja a trükkjeit a gyerekek segítségével. Nagyon türelmes hozzájuk, így azok is bátran közelednek , akik féltek eddig a kutyáktól.
A foglalkozás lezárásaként a témához kapcsolódóan rajzolnak, színeznek vagy készítenek valamit a gyerekek, amit Emily is megcsodál."

   


Internet-tanfolyam Orgoványon

   

Állomány leválogatás, állomány rendezés Állomány leválogatás, állomány rendezés

A könyvtárak elavult, sokszor fizikailag rossz állapotú, használhatatlan könyveit leválogatjuk, majd a megmaradó állomány azonosításhoz szükséges adatait számítógépes adatbázisban rögzítjük. A könyvek gerincén egységes jelzeteket helyezünk el, hogy könnyebb legyen a könyvtári rend fenntartása, a könyvek visszapakolása. Az állománygondozás részeként - többek között személyi változások esetén  - ellenőrizzük az állományt. A leltárt laptopok és kézi vonalkódolvasók segítségével településenként 1 nap alatt elvégezzük, mivel szolgáltatóhelyeink 96 %-ban megtörtént az állománynyilvántartás gépesítése.

Adatbázisépítés az OLIB integrált könyvtári rendszerben Adatbázisépítés az OLIB integrált könyvtári rendszerben

A dokumentumok nyilvántartása az OLIB integrált könyvtári adatbázisban történik. A könyvtári gyűjteményekről internetes katalógusunkban együttesen és településenként is lehet tájékozódni.
A könyvtárak OLIB rendszerünkhöz saját modulokkal kapcsolódnak, ezzel végzik olvasóik nyilvántartását, a kölcsönzést, előjegyzést, statisztikai adatokat kérhetnek le a forgalomról. Nincs szükség településenként szervert, integrált szoftvert működtetni ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők a legkorszerűbb rendszer elektronikus szolgáltatásait vehessék igénybe.
A rendszer menedzselése a Katona József Könyvtárban történik, használatát továbbképzéseinken tanítjuk meg a kistelepülési könyvtárosoknak.

Dokumentumellátás Dokumentumellátás

 

A könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, folyamatosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény.

Az új könyvek kiválasztását évente négy ajánlójegyzék összeállításával könnyítjük meg. Ezekből a kistelepülési könyvtáros a helyi olvasók igényeit figyelembe véve tesz javaslatot a beszerzésre.

Többféle színes hetilapot, magazint is előfizetünk a gyerekeknek és a felnőtteknek.

A nagy tételben történő, több település igényeit együttesen kielégítő vásárlásnak, valamint az áfa.visszaigénylés lehetőségének köszönhető, hogy a dokumentumok kereskedelmi átlagárához viszonyítva közel 35%-os kedvezményt tudunk elérni, amit maradéktalanul visszaforgatunk újabb könyvbeszerzésre.

 

A helyi gyűjteménybe elsősorban azokat a könyveket vásároljuk meg, amelyeknek várhatóan több olvasója lesz. Az egyéni igényeket a könyvtárközi kölcsönzés útján elégítjük ki.

Információszolgáltatás Információszolgáltatás

A könyvtárak a lakosság információs igényét - a nyomtatott dokumentumok mellett - egyre inkább az internet segítségével elégíti ki. Minden szolgáltatóhelyünkön alapvető a szélessávú internetkapcsolat, és a korszerű számítógépes munkaállomás a könyvtárosnak és az olvasóknak egyaránt. Egy-egy településen az igényeknek megfelelően, évről évre bővítjük a gépek számát, illetve beszerzünk multifunkcionális nyomtatót, projektort is.

Sokféle információszolgáltatással segítjük a kistelepülésen élőket. Ezek közül is nagyon fontosak a helyi információk, helyi személyekre, eseményekre vonatkozó adatok.

Helyismereti gyűjteményünk munkatársai folyamatosan figyelik az országos éd megyei lapokban megjelenő, Bács-Kiskun megye településeire vonatkozó cikkeket, amelyeket az Olib-adatbázisunkban rögzítünk, hogy bármikor könnyen visszakereshető legyen, ha valaki el akarja olvasni. Ez fontos szolgáltatás a kistelepüléseknek is. A cikk teljes tartalmát ezen a portálon elérhetővé tesszük a helyi könyvtárosok és olvasóik számára.

Kistelepülési könyvtáraink többségében működik e-Magyarország pont, több könyvtáros rendelkezik e-Tanácsadó végzettséggel is.

A Katona József Könyvtár hosszú évek óta részt vesz az Európai Unióról szóló információk közvetítésében. A könyvtárunkban működő Europe Direct Bács-Kiskun Megyei európai Információs Pont sokféle játékos, az európai népek megismerését, az Unió működését bemutató foglalkozást szervez a gyerekeknek. A felnőttek számos szakmai előadáson, fórumon gyarapíthatják ismereteiket. Az Európai Unióról szóló könyvekkel, kiadványokkal, aktuális tájékoztató anyagokkal is folyamatosan ellátjuk szolgáltatóhelyeinket.

    

Információs szórólapot készítünk minden újonnan átadott könyvtárnak, melyen az elérhetőség, nyitva tartás adatai mellett az adott Könyvtár, Információs és Közösségi Hely szolgáltatásairól is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Lakossági internet tanfolyamok, használóképzés Lakossági internet tanfolyamok, használóképzés

Könyvtárunk fontos feladata, hogy az alapvető számítástechnikai, internet használati ismereteket azoknak is elérhetővé tegye, akik az iskolai oktatás során nem szereztek ilyen készségeket. Elsősorban a középkorú és a nyugdíjas korosztály érdeklődik kitartóan a könyvtárban szervezett nem-formális tanulás iránt.

Az elektronikus ügyintézés, a kapcsolattartás a távol élő családtagokkal, barátokkal, az információszerzés, a hobbihoz tartozó weboldalak felfedezése igazi élmény számukra. Akkreditált 30 órás kezdő internet használati tanfolyamainkon a kistelepüléseken élőknek is lehetőségük van mindezt megtanulni. Mobil gépparkunk beállításával és a helyi számítógépekkel a legkorszerűbb feltételeket biztosítva tartja meg szakképzett oktatónk tanfolyamainkat, átlagosan 10-12 fő részvételével.