Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter †

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc †

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Heltai Nándor Heltai Nándor

 

HELTAI NÁNDOR

Újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész

(1930-2017)

Heltai Nándor

Bahget Iskander felvétele, a fotó forrása>>

Győrben született, 1930. március 13-án. 1949-ben érettségizett szülővárosában, a bencés gimnáziumban. Ezután diszpécser volt a győri autógyárban, majd katona Kiskunmajsán. 1953-ban Csornára került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között.
Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei Találkozók elindítása. A legnevesebb magyar írókat (többek között Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor) részvételével szervezett irodalmi esteket.
1960-1961-ben a Kecskeméti Műsor című lap szerkesztőjeként és a Petőfi Népe újságírójaként, később rovatvezetőjeként (1970. november 1- jétől  1973-ig) is tevékenykedett. 1976 és 1983 között ismét ő szerkesztette a Kecskeméti Műsort.
1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunkatársa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Munkásságában kiemelkedő a Katona-kultusszal kapcsolatos tevékenysége.
Több önálló kötetet jelentetett meg Kecskemét város helytörténetével, valamint neves helyi személyekkel kapcsolatban. Az általa írt kecskeméti útikönyvek alapművek a helytörténeti és a turisztikai tájékozódásban.
1958-tól a Katona József Társaság, 1984-től pedig a Kecskeméti Városszépítő Egyesület tagja.

2017. szeptember 1-jén hunyt el Kecskeméten.

 

Fotó: Banczik Róbert, 2008


Elismerései:

Kecskemét Művészetéért Emlékérem (1977)
Kós Károly emlékérem (1989)
Pilinszky-díj (1996)
Kecskemét  Közművelődéséért Díj (2001)
Katona József-díj (2004)
Tóth Lászó-díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2009)
Szilády Károly-díj (2009)
Hunyadi-díj (2011)

 

Művei:

Bács-Kiskun megye (1974)

Bugaci Csárda (1996)

Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya (2006)

"Elveték a jó magot" : "a tényerő-dús" Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek (2005)

"És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók..." (2003)

"Fel tehát magyar népe Kecskemétnek" : Kossuth Lajos és Kecskemét (2001)

Gólok, bajnokok, sorsok : A Kecskeméti Testedző Egyesület 75 éve (1987)

Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok (2005)

"Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint" : Ács Károly, a "tettekben hazafi" küzdelmes élete (2004)

Kecskemét [Útikönyv, történelmi háttérrel] (több kiadásban: 1972, 1973, 1985, 1998)

Kecskemét jelesei (Váry Istvánnal közösen), (1968)

"A kecskeméti oltóág" : Németh László és a hirös város (1997)

Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv (2005)

Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek (2008)

Máriát dicsérni hívek jöjjetek! : boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza (2006)

"Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye" : Móricz Zsigmond és a hírös város (2004)

Mit üzen az öreg kőtemplom? : A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel (2002)

"Munkával szentelt táj" : Katonatelep, Talfája, Úrrét (2009)

"A nemzetnek tanító oskolái" (2001) 
 
Nyomdászat Kecskeméten (1980) 
 
"Örökre ide fészkelem magam" (2000) 
 
A reneszánsz ember : Bóbis Gyula az első kecskeméti olimpiai bajnok (2010)
 
Száz éves a kecskemét-fülöpszállási vasútvonal, 1895-1995 (1995)
 
A szeretnivaló klub (2011) 
 
"Szívébe fogadott Kecskemét" (1982) 
 
"Tisztelte a magyar munkát és a magyar munkást" (2014) 
 
Tóth László, a hírlapíró és szerkesztő (2000) 

 

Tanulmányok, könyvrészletek:

Abaposztós esküdtektől a nyakkendős képviselőkig In: Városházi ki kicsoda? (1999) p. 60-72.

Adatok Kecskemét zenetörténetéhez. In: A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (2001) p. 113-127.

A Katona József Társaság száz éve : 1891-1990. In: A Katona József Társaság évkönyve (1991) p. 11-116.

Kecskemét kecskeméti utcanevei. In: Kecskeméti tükör (1989) p. 101-104.

Kecskemét. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében 1996) p. 75-86.

A kecskeméti munkáslapok története. In: Népkutató-Honismereti Kör évkönyve (1966) p. 1-39.

Miért mondatta le Rákosi Tóth László polgármestert? In: Kecskeméti tükör (1989) p. 31-33.

A petróleumtól a lézerfényig : Kiss András aranykoszorús mesterfotográfus életútja. In: Fényképalbum, ami maradt (2001). p. 7-50.

 

Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:

Aranyhomok : Antológia (1962)

Bács-Kiskun megye siker kalendáriuma (1996)

Baja (1974, 2. kiad. 1977)

Emlékeink dr. Bakkay Tiborné Bodor Éváról (1994)

Jancsó Miklós (1982)

Katona József emlékév, 1961-1962 (1961)

Kecskemét : Andruskó Károly fametszetei (1976)

Kecskemét : tanulmányok a város múltjáról, jelenéről, 1368-1968 (1968)

Kecskeméti Zenei Napok (1962)

Két folyó között : Bács-Kiskun (angolul és németül is megjelent) (1995, 2001)

Petőfi és Kecskemét (1988)
 

Róla szóló cikkek, források:

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. - 2. kötet, p.861.

"A hírös város népművelésének lelke, spiritus rectora"
In: Kecskeméti lapok. - 96. évf. 10. sz. (2000. márc. 14.), p. 6.

Kecskemét tudós kultúrosa.
In: Köztér .- 4. évf. 2. sz. (2001. febr.), p. 4. Teljes szöveg>>

Aki ministráns, az látja az oltár füstjét.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 104. sz. (2008. máj. 5.), p. 11. Teljes szöveg>>


A kecskeméti szellemi élet "spiritus rectora". - Fotó
In: Hírös naptár. - 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 5. Teljes szöveg>>
 

Városformáló író, kutató. - Fotó
In: Hírös naptár. - 3. évf. 2. sz. (2010. márc. - ápr.), p. 4-5. Tovább a teljes cikkhez >>
 

Hunyadi-díjasunk : Heltai Nándor
In: Hunyadivárosi hírmondó .- 4. évf. 2. sz. [2011.], p. 9.

Elhunyt Heltai Nándor.
In: Petőfi népe. - 72. évf. 206. sz. (2017. szept. 4. hétfő), p. [1.]